Geschiedenis

  • Gezien het gebrek aan faciliteiten buiten ziekenhuizen voor mensen met psychische problemen, besloot Chantal Braive, sociaal werkster van opleiding, begin jaren 1970 een rehabilitatiecentrum met internaat op te zetten. Dus, met de hulp van advocaat Olivier Collon en andere professionals uit de psychiatrische sector, richtte ze op 31 juli 1972 de vzw "Le Bivouac" op. Le Bivouac verwelkomt al 20 jaar dag en nacht patiënten.

  • In 1990 werd toestemming gegeven voor initiatieven op het gebied van beschermd wonen en de mogelijkheid om ziekenhuisbedden voor nachtverblijf om te zetten in plaatsen van risicovolle huisvesting leidde tot de oprichting van de beschutte woningen "Nausicaa" in 1992.

  • Vandaag de dag zijn de twee instellingen, "Le Bivouac" en "Nausicaa", twee entiteiten met elk hun eigen erkenning en activiteit.  Hun gedeelde historische missie blijft echter dezelfde: het vergemakkelijken van de psychosociale rehabilitatie van mensen met psychische problemen.

    De twee vzw's bestaan uit twee aparte teams die dezelfde maatschappelijke zetel en dezelfde organiserende dienst hebben.