Context

Ontvangen publiek

De beschutte woningen (BW) van Nausicaa worden erkend en gesubsidieerd door de GGC.

Ze ontvangen volwassenen, vanaf 18 jaar, met een of meerdere psychiatrische pathologieën die kunnen worden gelinkt aan een lichte mentale beperking of aan een afhankelijkheid. De psychische problematiek moet voldoende gestabiliseerd zijn, zodat de persoon zonder permanente omkadering kan leven.

De BW beschikken over 6 gereserveerde plaatsen bij het onthaal van mensen die onder een interneringsmaatregel zijn geplaatst. Voor het uitvaardigen van een interneringsmaatregel moet aan de volgende drie voorwaarden worden voldaan:

  • een persoon pleegt een misdrijf of een overtreding die resulteert in fysieke of psychologische schade aan een derde partij;
  • deze persoon heeft een mentale problematiek;
  • er bestaat een gevaar dat hij/zij nieuwe feiten pleegt.

Internering is een maatregel die bedoeld is om geïnterneerden passende zorg te bieden zodat ze kunnen re-integreren in de maatschappij.

Werking

De BW van Nausicaa hebben een opvangcapaciteit van 52 plaatsen verdeeld over zes woningen in de gemeentes Ukkel en Elsene. Alle huizen zijn gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer.

Ze bestaan uit drie soorten woningen (huizen, appartementen en individuele flats) die overeenkomen met drie autonomiestappen met variabele begeleidingsniveaus. Ze stellen twee woonmodi voor: gedeelde accommodatie met een gemeenschappelijke indeling en individuele, volledig zelfstandige accommodaties.

1e autonomiestap

Elke nieuwe bewoner wordt ontvangen in een collectieve woning waarin 10 mensen wonen. Iedereen deelt de gemeenschappelijke delen en beschikt over een individuele kamer. Het team komt dagelijks langs en er is 1 keer per week een vergadering met de bewoners. De stimulatie en begeleiding bij de activiteiten van het dagelijkse leven (zelfzorg, therapiemanagement, administratieve en sociale stappen) worden versterkt. Alle bewoners nemen deel aan de dagelijkse taken.

2e autonomiestap

De tweede autonomiestap bestaat uit 6 appartementen voor 3 tot 5 mensen. Het team gaat meerdere keren per week langs. Het beheer van het dagelijks leven blijft onder toezicht van het team, maar de betrokkenheid en de autonomie van de bewoners zijn belangrijker. Er wordt ook elke week een vergadering van de bewoners voor het beheer van het gemeenschappelijk leven georganiseerd. Alle bewoners nemen deel aan de dagelijkse taken. De begeleiding wordt individueler en gebeurt in functie van de ieders voortgang in zijn/haar autonomieproces.

3e autonomiestap

De BW van Nausicaa beschikken ook over 7 individuele flats die de laatste autonomiestap vormen, voor een eventueel vertrek naar een autonoom leven. Er wordt eenmaal per maand een vergadering met de bewoners georganiseerd en de begeleiding wordt nog individueler.

Begeleiding

Het team van Nausicaa werkt op basis van het herstellingsprincipe en beschouwt elke bewoner als acteur van zijn/haar begeleiding. Vanaf dat moment is het team de partner van de bewoner en worden er plannen gemaakt om samen aan projecten te werken.

Binnen de BW van Nausicaa wordt ook een individuele begeleiding voorgesteld en dit voor alle bewoners. Bij zijn/haar opname krijgt de bewoner een referent die voornamelijk de opvolging van zijn/haar situatie doet. In functie van de behoeften kan de referent de bewoner ook begeleiden tijdens externe afspraken of coördinatiegesprekken met partners in het netwerk (dokters, ziekenhuizen, dagcentra, administratieve en sociale actoren, juridische diensten, vermogensbeheerders, familie enz.). Het doel van deze begeleiding is om de bewoners hun autonomie te laten ontwikkelen op het vlak van sociale vaardigheden, het beheer van het dagelijks leven, het administratief en financieel beheer enz. Voor alle bewoners is er 24 uur per dag iemand van het team beschikbaar voor situaties die dringende interventie vereisen.

De verblijfsduur binnen de BW verschilt van bewoner tot bewoner. Voor sommige mensen is een verblijf in een BW zelfs een voorbereidende stap om zelfstandig in de maatschappij te kunnen leven. De verblijfsduur is niet beperkt in tijd en duurt zo lang als de begeleiding gerechtvaardigd is.

Verbintenissen van de bewoner

De bewoner verbindt zich ertoe:

Een kandidatuur indienen

Elke aanvraag moet worden ingediend via e-mail of telefoon.

De kandidatuur verloopt in drie stappen:

1

Deelname aan een informatiesessie met inschrijving;

2

Aanwezigheid bij een kandidatuurafspraak na ontvangst van een medisch rapport en een gegevensfiche;

3

Deelname aan een vergadering met de bewoners in het huis.